Tuyển dụng

Công ty Cổ phần Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Ngày đăng:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN 15/12/2022

Zalo
Hotline
./templates/news/news_tpl.php