Công ty Cổ phần Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

Tổng quan về công ty INLACOSAIGON

Ngày đăng:

<p>Công ty INLACO SAIGON được thành lập theo quyết định số 633/QĐ-TCCB-LĐ ngày 27/2/1995 của Bộ Giao thông Vận tải. Ngày 12/3/2007, theo quyết định số 532/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, Công ty INLACO SAIGON chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và được đổi tên thành Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) và chính thức bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/7/2007.</p> <p> </p>

Ý NGHĨA LOGO

Ngày đăng:

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ngày đăng: 01/02/2023

<p><span style="font-size:16px;">Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế INLACOSAIGON</span></p>

Zalo
Hotline
./templates/news/news_tpl.php