Ý NGHĨA LOGO

INTERNATIONAL SHIPPING AND LABOUR COOPERATION JOINT STOCK COMPANY - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

Ý NGHĨA LOGO

Ngày đăng:

  Ý nghĩa cấu trúc của Logo Công ty:
  Biểu tượng hình khiên, bảo vệ chữ I, đặt trong nền màu trắng, giữa một trời và biển cùng xanh của hành tinh hòa bình.
  Meaning of the Logo: the logo includes a shield which protects a letter “I” in the white and bule color backgroud being typical of the sky and the sea on our peaceful Earth.

  Khiên (Shield) : một hình tượng biểu hiện sự che chở, bảo vệ an toàn cho con người, tàu, hàng hóa và môi trường.


  The shield symbolizes the protection/safety for people, ships, cargo and environment as well

  Chữ   là chữ đầu của INLACO. Chữ  I  có thế đứng của “chữ Đinh – J”

  The letter ‘I’ is the initial letter of the Company’s name ‘INLACO SAIGON’. This letter ‘I’ stands like the word ‘Đinh - J’ in the old Vietnamese language system.  

  Chữ Đinh  là can thứ tư trong 10 thiên can : Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.

  ‘Đinh’ is the 4th stem in the 10 celestial stem system : Giap, At, Binh, Dinh, Mau, Ky, Canh, Tan, Nham, Quy.

  Chữ Đinh là một Hán tư có nghĩa là cây to, gỗ rắn, không mọt, thuộc loại tứ thiết (Đinh, Lim, Sến, Táu). Chữ Đinh còn có nghĩa là “người đến tuổi thành nhân”.


  ‘Đinh’, in the old Vietnamese language, refers to a type of hardy tree without wormhole which belongs to the 4 species of wood of construction (Đinh, Lim, Seu, Tau). ‘Đinh’ also means “a person who is mature enough to sacrifice his liffe for good cause”

  Từ đó chữ  I  thể hiện thế đứng vững bền của Công ty trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh.


  From the above, ‘I’ expressess the strong standing position in all business fields in which INLACO SAIGON  is being involved.

  Màu trắng thể hiện tính trong sáng trong tình đồng nghiệp của mọi người trong Công ty, và sự minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.


  The White color in the background stands for the righteous and pure relationship among colleagues as well as the explicitness in the Company’s business

  Zalo
  Hotline
  ./templates/news/news_detail_tpl.php