Vận Tải Và Cho Thuê Tàu Biển

Công ty Cổ phần Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

Vận Tải Và Cho Thuê Tàu Biển

Ngày đăng:

  Hiện nay, Công ty đã đang sở hữu và khai thác đội tàu gồm 06 tàu trọng tải từ 6.000 -> 34.000 tấn. Mỗi năm Công ty có kế hoạch tăng trọng tải đội tàu khoảng 25.000 DWT.


   

  Ngoài ra, Inlaco Saigon còn thuê và cho thuê tàu với các hãng tàu biển nước ngoài dưới hình thức thuê tàu trần và thuê tàu định hạn.

  Liên hệ phòng Khai thác: ops-dept@inlacosaigon.com hoặc điện thoại: 84-28-39433770 - 76

   

   

   

   

   

  Tàu Inlaco Express, trọng tải 34.096 DWT

   

  Tàu Inlaco Bright, trọng tải 23.592 DWT

   

  Tàu Inlaco Accord, trọng tải 23.986 DWT

   

   

   

  Tàu Thanh Thủy, trọng tải 6.500 DWT

   

  Tàu Thanh Ba, trọng tải 7.445 DWT

   

  Tàu Aquamarine, trọng tải 6.516 DWT
  Zalo
  Hotline
  ./templates/news/news_detail_tpl.php