Thư Mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

Công ty Cổ phần Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

Thư Mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

Ngày đăng: 06/04/2022

    Thư Mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022. Chi tiết xem tại đây.

    Zalo
    Hotline
    ./templates/news/news_detail_tpl.php