Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Công ty Cổ phần Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Ngày đăng: 07/03/2023

         Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị Về Việc Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

    Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây

    Zalo
    Hotline
    ./templates/news/news_detail_tpl.php