Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

INTERNATIONAL SHIPPING AND LABOUR COOPERATION JOINT STOCK COMPANY - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Ngày đăng: 27/04/2023

    Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần và hợp tác lao động quốc tế INLACO SAIGON. Thông tin chi tiết xem tại đây.

    Zalo
    Hotline
    ./templates/news/news_detail_tpl.php