Tuyển dụng | Tuyển Sĩ Quan, Thuyền Viên | Thông báo tuyển dụng - đào tạo thuyền viên Chương trình sơ cấp nghề hàng hải
 
Tuyển dụng » Tuyển Sĩ Quan, Thuyền Viên
Thông báo tuyển dụng - đào tạo thuyền viên Chương trình sơ cấp nghề hàng hải Thông báo tuyển dụng - đào tạo thuyền viên Chương trình sơ cấp nghề hàng hải

Công ty Inlaco Saigon xin thông báo Tuyển dụng - Đào tạo thuyền viên Chương trình sơ cấp nghề hàng hải cho năm 2021 như sau: