Tin tức & Sự kiện | 0 | HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021
 
Tin tức & Sự kiện
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021 HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021

Chúc mừng Hội nghị người lao động phía Nam năm 2021 của công ty Inlaco Saigon vừa tổ chức thành công vừa qua.Một số hình ảnh của Hội nghị giữa Ban lãnh đạo công ty, nhân viên khối văn phòng và anh em thuyền viên phía Nam: