Tin tức & Sự kiện | 0 | Công bố thông tin
 
Tin tức & Sự kiện
Công bố thông tin Công bố thông tin

Công ty Inlaco Saigon xin được công bố thông tin đến các quý Cổ đông về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đến hết ngày 30/06/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh như sau: