Tin tức & Sự kiện | 0 | Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
 
Tin tức & Sự kiện
Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hội đng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:        1. Thời gian:       08h00, thứ sáu ngày 02 tháng 6 năm 2017

        2. Địa điểm:        Hội trường Công ty (lầu 8).

Số 36-38 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

         3. Nội dung:       - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát về tình hình sản xuất kinh doanh và đầu 2016.

                                    - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Mức cổ tức năm 2016.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

- Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Một số vấn đề khác.

         Thời gian đăng ký tham dự: Từ ngày ra thông báo đến hết thứ sáu ngày 26/05/2017.                  .

         Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền vui lòng đăng ký tại:

Công ty Cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế (Inlaco Saigon)

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39433770-76, số nội bộ: 134 gặp Ms. Tư.

Fax: 08.39433778       Website : www.inlacosaigon.com

      4. Đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự đại hội: hồ sơ đăng ký bao gồm giấy ủy quyền tham dự đại hội, bản sao giấy Chứng minh nhân dân (CMND) của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu, và xuất trình CMND của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội có thể nhận tại Công ty Inlaco Saigon hoặc tải từ website của Inlaco Saigon (www.inlacosaigon.com). Ngoài ra các Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang web của INLACO SAIGON (www.inlacosaigon.com) các tài liệu liên quan đến Đại hội (dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty;  tờ trình Quy chế làm việc của Đại hội…).

        Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu.

Thông báo này thay cho thư mời

                                                                                Tp. HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2017

                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                          CHỦ TỊCH

 

                                                                                                   NGUYỄN NGỌC MINH

 

Vui lòng tải Giấy ủy quyền tại đây và xem Tờ trình quy chế làm việc tại đây.