Tin tức & Sự kiện | 0 | Lễ tiếp nhận Phòng máy tính do Công ty Inlaco Japan và Inlaco Saigon đồng tài trợ.
 
Tin tức & Sự kiện
Lễ tiếp nhận Phòng máy tính do Công ty Inlaco Japan và Inlaco Saigon đồng tài trợ. Lễ tiếp nhận Phòng máy tính do Công ty Inlaco Japan và Inlaco Saigon đồng tài trợ.

Ngày 17/01/2017, tại trường Cấp 2 Nam Tiến, Thái Nguyên đã diễn ra Lễ tiếp nhận Phòng máy tính do Công ty Inlaco Japan và Inlaco Saigon đồng tài trợ.Xin được trích dẫn bài phát biểu của Ông Hiroshi Shimada-Managing Excutive Director, Inlaco Japan:


I am Hiroshi Shimada, from Inlaco Japan. 27 years have passed since our Company, as a first company from Japan came Vietnam to look for Viet namese seafarers for Japanese fleet and closely co-operating with Inlaco Saigon, and developing together, having more than 1,000 seafarers now.

Tôi là Hiroshi Shimada, đến từ công ty INLACO JAPAN. Đã 27 năm kể từ khi công ty chúng tôi với tư cách là một trong những công ty đầu tiên của Nhật Bản đến Việt Nam để tìm thuyền viên Việt Nam cho đội tàu Nhật Bản và gắn bó hợp tác với Công ty Inlaco Saigon, đã cùng Công ty Inlaco Saigon ngày càng lớn mạnh, với đội ngũ trên 1,000 sỹ quan thuyền viên của ngày hôm nay.

 

We have gone together for the stable employment of Inlaco Saigon’s seafarers for 25 years. Anh today, we are very glad to become co-sponsor with Inlaco Saigon for Computer room for Nam Tien Secondary school, Thai Nguyen, the fatherland of Capt. Nguyen Ngoc Minh, Chairman of Inlaco Saigon. We hope that our small contribution shall help the pupils to have chance for obtaining knowledge, discovering wider learning and from this School, they become the owners of Thai Nguyen Province, as well as Vietnam in the future.

Chúng tôi đã đồng hành vì công ăn việc làm ổn định cho thuyền viên của Inlaco Saigon trong suốt 25 năm. Và hôm nay, chúng tôi rất vui vì lại được đồng hành cùng Inlaco Saigon tài trợ phòng thực hành vi tính cho Trường THCS Nam Tiến, Thái Nguyên, quê hương của Thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Inlaco Saigon. Chúng tôi hy vọng rằng, với một chút đóng góp này sẽ giúp cho các em học sinh của Trường có thêm cơ hội nâng cao học vấn, tìm tòi khám phá những kiến thức rộng lớn hơn và từ ngôi Trường này sẽ trở thành những chủ nhân tương lai cho Tỉnh Thái Nguyên cũng như đất nước Việt Nam.

 

In early 2017 and also coming Dinh Dau Lunar New Year, I wish all of participants good health and success. Wishing all the pupils a new year with high results in study.

Đầu năm 2017 và cũng chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu, xin kính chúc các vị đại biểu sức khỏe, thành công. Chúc các em học sinh có một năm mới đạt thành tích cao trong học tập.

 

Thank you for your kind attention!

Xin cảm ơn!