Tin tức & Sự kiện | 0 | Quy định mới về Bảo hiểm xã hội và Quy chế quản lý & Điều động thuyền viên năm 2016
 
Tin tức & Sự kiện
Quy định mới về Bảo hiểm xã hội và Quy chế quản lý & Điều động thuyền viên năm 2016 Quy định mới về Bảo hiểm xã hội và Quy chế quản lý & Điều động thuyền viên năm 2016

Công ty Inlaco Saigon xin được thông báo các Quyết định mới của Tổng giám đốc công ty được áp dụng từ ngày 01/06/2016 như sau:Quyết định số 239/QĐ-TCTL ngày 05 tháng 05 năm 2016 về Quy định đóng BHXH, BHYT, BHTN, Phụ cấp chờ việc cho thuyền viên chi tiết tại đây. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

 

Quyết định số 263/QĐ-TCTL ngày 20 tháng 05 năm 2016 về ban hành "Quy chế quản lý và Điều động thuyền viên" chi tiết tại đây. Các quy định trước đây về quản lý và điều động thuyền viên trái với quy chế này đều bãi bỏ.

 

Trân trọng.