Hình Ảnh Đào Tạo Thuyền Viên 2023

Công ty Cổ phần Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

Hình Ảnh Đào Tạo Thuyền Viên 2023

Ngày đăng: 25/06/2023

    Hình Ảnh Đào Tạo Thuyền Viên 2023 của công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế INLACO SAIGON.

    Zalo
    Hotline
    ./templates/news/news_detail_tpl.php