Hình ảnh đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

Hình ảnh đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày đăng: 27/04/2023

    Hình ảnh đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần và hợp tác lao động quốc tế INLACO SAIGON

    Zalo
    Hotline
    ./templates/news/news_detail_tpl.php