TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY INLACO SAIGON

INTERNATIONAL SHIPPING AND LABOUR COOPERATION JOINT STOCK COMPANY - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY INLACO SAIGON

Ngày đăng: 01/01/2023  INLACO SAIGON

   

  Công ty INLACO SAIGON được thành lập theo quyết định số 633/QĐ-TCCB-LĐ ngày 27/2/1995 của Bộ Giao thông Vận tải.

  Ngày 12/3/2007, theo quyết định số 532/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, Công ty INLACO SAIGON chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và được đổi tên thành International Shipping And Labour Cooperation Joint Stock Company (INLACO SAIGON) và chính thức bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/7/2007.

  Công ty INLACO SAIGON là thành viên của: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES) Hiệp hội Đại lý và Môi giới Hàng Hải (VISABA) Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam (VSA) Hiệp hội Giao nhận và Kho vận Việt Nam (VIFFAS)

  Hiện nay, Công ty INLACO SAIGON có hơn 1.200 cán bộ công nhân viên, trong đó có hơn 1.000 sỹ quan thuyền viên

  Zalo
  Hotline
  ./templates/news/news_detail_tpl.php