Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

Công ty Cổ phần Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

Ngày đăng:

    Kính gửi Quý cổ đông, khách hàng, toàn thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế Inlaco SaiGon về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

    Zalo
    Hotline
    ./templates/news/news_detail_tpl.php