Cơ Sở Vật Chất Phục Vụ Hoạt Động Giáo Dục Định Hướng Cho Người Lao Động Trước Khi Đi Làm Việc Nước Ngoài

INTERNATIONAL SHIPPING AND LABOUR COOPERATION JOINT STOCK COMPANY - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

Cơ Sở Vật Chất Phục Vụ Hoạt Động Giáo Dục Định Hướng Cho Người Lao Động Trước Khi Đi Làm Việc Nước Ngoài

Ngày đăng: 17/05/2023

    Cơ Sở Vật Chất Phục Vụ Hoạt Động Giáo Dục Định Hướng Cho Người Lao Động Trước Khi Đi Làm Việc Nước Ngoài

    Zalo
    Hotline
    ./templates/news/news_detail_tpl.php