CƠ CẤU TỔ CHỨC

Công ty Cổ phần Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ngày đăng: 01/02/2023

  CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY INLACO SAIGON


   

   

  1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   

   

  - Ông Nguyễn Ngọc Minh

  Chủ tịch
   

  - Ông Trần Viết Điền

   

  Phó Chủ tịch 

  - Ông Nguyễn Tuấn Anh (1974)

                       

  Ủy viên 

  - Ông Nguyễn Vũ       

          

  - Ông  Nguyễn Văn Nam

   

  - Ông Nguyễn Thanh Ngọc

  Ủy viên

   

  Ủy viên

   

  Ủy viên

   

  2. BAN GIÁM ĐỐC

   

   

   

  - Ông Nguyễn Tuấn Anh (1974 )

  Tổng Giám đốc

   

   

  Ông Nguyễn Vũ             

   

  Phó Tổng Giám đốc

   

  - Ông Nguyễn Tuấn Anh  (1982)

  Phó Tổng Giám đốc

   

   

  3. BAN KIỂM SOÁT:

   

   

   

  - Bà Nguyễn Thị Thu Oanh         

  Trưởng ban

   

  - Bà Trịnh Thị Thanh Hương

  Ủy viên

              

  - Ông Phạm Anh Tuấn

   

  Ủy viên

   

                           SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY INLACO SAIGON

  Zalo
  Hotline
  ./templates/news/news_detail_tpl.php