Tin tức & Sự kiện
 
Tin tức & Sự kiện

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  01/09/2018

Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế xin được thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31 tháng 8 năm 2018 như sau:

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  16/08/2018

Hội đồng Quản trị Công ty Inlaco Saigon trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 theo thư mời chi tiết như sau:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán  10/08/2018

Công ty Inlaco Saigon xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán theo Công văn số 1134/TB-CNVSD ngày 02/08/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh chi tiết như sau:

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng của Hội đồng quản trị Công ty  03/08/2018

Inlaco Saigon xin thông báo Quyết định bổ nhiệm Ông Nghiêm Văn Châu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 01/08/2018. 

 

Chi tiết vui lòng xem Quyết định số 466/QĐ-HĐQT: 

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường   24/07/2018

Công ty Inlaco Saigon xin thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến vào ngày 31/8/2018 tại trụ sở Công ty. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự là ngày 13/8/2018.

Bài cùng chủ đề