Lĩnh vực hoạt động
 
Lĩnh vực hoạt động
Dịch vụ vận tải và thuê tàu biển Dịch vụ vận tải và thuê tàu biển

Hiện nay, Công ty đã đang sở hữu và khai thác đội tàu gồm 06 tàu trọng tải từ 6.000 -> 34.000 tấn. Mỗi năm Công ty có kế hoạch tăng trọng tải đội tàu khoảng 25.000 DWT.Ngoài ra, Inlaco Saigon còn thuê và cho thuê tàu với các hãng tàu biển nước ngoài dưới hình thức thuê tàu trần và thuê tàu định hạn.

Liên hệ phòng Khai thác: ops-dept@inlacosaigon.com hoặc điện thoại: 84-28-39433770 - 76

 

 

 

 

 

Tàu Inlaco Express, trọng tải 34.096 DWT

 

Tàu Inlaco Bright, trọng tải 23.592 DWT

 

Tàu Inlaco Accord, trọng tải 23.986 DWT

 

 

 

Tàu Thanh Thủy, trọng tải 6.500 DWT

 

Tàu Thanh Ba, trọng tải 7.445 DWT

 

Tàu Aquamarine, trọng tải 6.516 DWT
Bài cùng chủ đề