Giới thiệu
 
Giới thiệu
INLACO SAIGON INLACO SAIGON

Công ty INLACO SAIGON được thành lập theo quyết định số 633/QĐ-TCCB-LĐ ngày 27/2/1995 của Bộ Giao thông Vận tải.Ngày 12/3/2007, theo quyết định số 532/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải, Công ty INLACO SAIGON chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và được đổi tên thành Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) và chính thức bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01/7/2007.

 

Công ty INLACO SAIGON là thành viên của:

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VINALINES)
Hiệp hội Đại lý và Môi giới Hàng Hải (VISABA)
Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam (VSA)
Hiệp hội Giao nhận và Kho vận Việt Nam (VIFFAS)

Hiện nay, Công ty INLACO SAIGON có hơn 1.200 cán bộ công nhân viên, trong đó có hơn 1.000 sỹ quan thuyền viên
Bài cùng chủ đề