Introduction | Organization
 
Introduction » Organization
Nation-wide branch offices and affiliate company Nation-wide branch offices and affiliate company

1. Board of Directors          

 

- Mr. Nguyễn Ngọc Minh         

Chairman

- Mr. Trần Viết Điền                 

Member

- Ms. Trần Thị Cẩm Hà             

Member

- Mr. Nguyễn Tuấn Anh                     

Member

- Mr. Trương Thanh Du

- Mr. Phan Xuân Sơn

- Mr. Nguyễn Vũ        

    

Member

Member

Member


2. Board of Management                             

  

- Mr. Trần Viết Điền                  

General Director

- Ms. Trần Thị Cẩm Hà              

Deputy General Director

- Mr. Nguyễn Tuấn Anh             

Deputy General Director

 

 

3. Board of Supervisors              

 

- Ms. Nguyễn Thị Thu Oanh

Chairman

Ms. Trịnh Thị Thanh Hương

Member

- Mr. Phạm Anh Tuấn

Member

 


                                        INLACO SAIGON ORGANIZATION CHART

 

Bài cùng chủ đề