Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Công ty Cổ phần Vận Tải Biển và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Ngày đăng: 27/04/2023

    Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty cổ phần hợp tác và lao động quốc tế INLACO SAIGON. Thông tin chi tiết xem tại đây.

    Zalo
    Hotline
    ./templates/news/news_detail_tpl.php