Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2022

INTERNATIONAL SHIPPING AND LABOUR COOPERATION JOINT STOCK COMPANY - INLACO SAIGON

Địa chỉ

Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline

(+8428) 3943 3770

Giờ làm việc

7h30 - 17h00

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2022

Ngày đăng:

    Kính gửi Quý Khác Hàng, Cổ Đông và toàn thể Nhân Viên công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế (INLACO SAIGON) tình hình quản trị công ty năm 2022. Chi tiết xem tại đây.

    Zalo
    Hotline
    ./templates/news/news_detail_tpl.php